Výpis z úradnej správy č. 25 - muži, žiaci

20.03.2015 09:36

MEVA SPORT - OM: U-0294 ŠK RPF Jalšové – ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dospelých zo súťaže. Doterajšie výsledky družstva budú anulované, FK ktoré mali hrať stretnutie s ŠK RPF Jalšové majú v danom kole voľno.

OS A - žiaci: U-0289 Križovany - všetky domáce stretnutia na ihrisku Vlčkovce, výnimky ÚHČ: 26. kolo (Hrnčiarovce) v sobotu 13.6. v ÚHČ dorastu.