Výpis z Úradnej správy č. 21 - zmeny hracích termínov

24.02.2015 07:28

1. OM A - dorast: Hrnčiarovce - domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ dorastu, s výnimkou 24. kolo (Ružindol) v nedeľu v ÚHČ dorastu.

2. OS A - žiaci: Hrnčiarovce - domáce stretnutia v nedeľu 2 hod. pred ÚHČ dospelých, s výnimkou 24. kolo (Smolenice) v sobotu 2 hod. pred ÚHČ dosp.