Registračný a prestupový poriadok SFZ

28.02.2015 10:59

Na kartu dokumenty bol pridaný nový Registračný a prestupový poriadok SFZ účinný od 15.06.2015. Záujemcom prajeme príjemné čítanie.