Kontakt


Športový klub RAPID Hrnčiarovce nad Parnou

Cíferská 2

91935 Hrnčiarovce nad Parnou

Tel.: 0903323108

E-mail: office@rapidhrnciarovce.sk  

IČO: 37994689

DIČ: 202257369

Číslo účtu: SK97 0900 0000 0002 8460 6927

Osoby konajúce v mene klubu:

Viliam Kochajda, predseda (štatutár): 0910 279 120

PhDr. Bystrík Tomly, tajomník (štatutár): 0903 323 108

 

 

Kontaktujte nás